4. feb, 2019

Cao Banho's Kometen Abu (Frodo)

Denne fine gutten flytter til Tromsø❤